Nexstim Oyj
Elimäenkatu 9 B
FI-00510 Helsinki
Kommune: Helsingfors
Region: Sydfinland
Fax: +358 (0)927271717