Brancheorganisationer

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Postboks 1228

DK-900 København C

Telefon: 70121288
Fax: 70121289

København C

BAR transport og engros

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (forkortes BAR transport og engros) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer indenfor transport og engros samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område.

H.C. Andersens Boulevard 18

DK-1553 København V

Telefon: 33773377
Fax: 33773300

København V

Brancheforening for Personligt Arbejdsmiljø

BPA blev i 1981 stiftet ud fra ønsket om at give brugerne den bedst mulige vejledning, når det gælder personlige værnemidler. BPA's medlemmer udgør hovedparten af de mest velrenommerede virksomheder i Danmark indenfor personligt arbejdsmiljø. Såvel større som mindre medlemsvirksomheder efterlever de strenge vedtægter i foreningen om at overholde de etiske regler, herunder at arbejde for brugen af godkendt udstyr. Samtidig er det BPA's opgave – meget opmærksomt – at følge udviklingen i branchen og specielt have kontakt og forhandling med myndigheder og interessegrupper i alle henseender, der berører branchen.

Løvegade 1

DK-4200 Slagelse

Telefon: 40548914
Fax: 33746080

Slagelse

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation inden for byggeri, anlæg og byggeindustri.

Nørre Voldgade 106

DK-1358 København K

Telefon: 72160000
Fax: 72160010

København K

Dansk El-Forbund

Vi er den rigtige fagforening for elektrikere, og vi beskæftiger os først og fremmest med elektrikernes fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere. Derfor er vi de helt rigtige til at varetage elektrikernes interesser og fagets udvikling.

Nyropsgade 14

DK-1602 København V

Telefon: 33297000
Fax: 33297070

København V

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport.

Børsen

DK-1217 København K

Telefon: 33746000
Fax: 33746080

København K

Dansk Industri

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark. DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

H.C. Andersens Boulevard 18

DK-1553 København V

Telefon: 33773377
Fax: 33773300

København V

Dansk Standard

Vi er Danmarks standardiseringsorganisation og varetager såvel national som international standardisering. Derudover tilbyder vi rådgivning og uddannelse med udgangspunkt i standarder og best practice.

Göteborg Plads 1

DK-2150 Nordhavn

Telefon: 39966101
Fax: 39966102

Nordhavn

Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre er en brancheforeningen med ca. 475 medlemmer. Dermed er det den største branche forening inden for området.

Nørre Voldgade 106

DK-1358 København K

Telefon: 72160207
Fax: 72160010

København K

Design denmark

Design denmark er en åben alliance af designere, -tænkere og -brugere, som står sammen om at demonstrere og formidle de positive effekter af design, og for at udvikle og professionalisere egen forretning og faglighed.

Slotsholmsgade 1

DK-1216 København K

Telefon: 28923441
Fax:

København K

DTL – Danske Vognmænd

DTL står for Dansk Transport og Logistik og er en brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL er også arbejdsgiverforening for den danske transportbranche.

Postboks 2250

DK-1019 København K

Telefon: 70159500
Fax: 70159502

København K

FDA Forenede Danske Antenneanlæg

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg er en interesseorganisation for brugerejede antenneforeninger over hele landet. Antenneforeningerne har tilsammen ca. 230.000 tilslutninger og repræsenterer dermed ca. 1 mio. danske tv-seere. Antenneforeningerne leverer tv- og radiosignaler, internet og IP-telefoni til antenneforeningernes medlemmer.

Annebergparken 21

DK-4500 Nykøbing Sj

Telefon: 59961700
Fax: 59961717

Nykøbing Sj

Ida Ingeniørforeningen I Danmark

IDA er en interesseorganisation og faglig forening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere.

Kalvebod Brygge 31,33

DK-1560 København V

Telefon: 33184848
Fax: 33184899

København V

Itd,Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport

ITD er brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Som medlem af ITD får du adgang til branchens bedste servicepakke og bliver en del af en organisation, som arbejder målrettet for at forbedre branchens rammevilkår.

Lyren 1

DK-6330 Padborg

Telefon: 74671233
Fax: 74674317

Padborg

Kemi & Life Science

Kemi & Life Science tilbyder et unikt branchefællesskab og netværk for professionelle distributører og virksomheder, der forholder sig professionelt til kemi.

Slotsholmsgade 1

DK-1216 København K

Telefon: 33746000
Fax: 33746080

København K

Kemisk Forening

The Danish Chemical Society is a non-profit-making organisation, which has as its purpose to promote the advancement of chemistry in Denmark. Anyone with an interest in chemistry can apply for membership.

Universitetsparken 5

DK-2100 København Ø

Telefon: 22295728
Fax: 35320212

København Ø

Koda

Koda sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres musik spilles offentligt. Det sikrer vi ved at lave aftaler om betaling for brug af medlemmernes værker, når disse bliver spillet offentligt (fx i radio, ved koncerter, restauranter mv.). På baggrund af aftalerne betaler vores kunder for at anvende musikken. Vi sender så pengene til komponisterne, sangskriverne og musikforlagene. Vi forvalter også de såkaldte mekaniske rettigheder, dvs. rettighederne til indspilning af musikværker på cd'er, bånd, film, video og andre lydbærende medier. Det sker gennem NCB.

Lautrupsgade 9

DK-2100 København Ø

Telefon: 33306300
Fax: 33306330

København Ø

MOLIO Erhvervsdrivende Fond

Byggecentrum formidler viden om byggeri, energi og miljø til professionelle i byggeriet – vi er byggeriets informationscenter.

Lyskær 1,2

DK-2730 Herlev

Telefon: 70120600
Fax: 70120800

Herlev

Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening i daglig tale PF er studenterorganisationen ved DTU. En organisationen af de studerende for de studerende. PF er, med sine mere end 160 år på bagen, Danmarks ældste studenterorganisation.

Anker Engelunds Vej 1

DK-2800 Kongens Lyngby

Telefon: 77424444
Fax:

Kongens Lyngby

Professionel Elektronik

Professionel Elektronik er en kommercielt orienteret og landsdækkende brancheforening med medlemsvirksomheder, der hovedsagligt som importører, forhandlere, agenter og datterselskaber repræsenterer udenlandske koncerner. Branchens virksomheder er typisk leverandører af alle former for elektronisk tilbehør, måleudstyr, reservedele og ikke mindst ekspertise og teknisk knowhow til danske erhvervsliv. Størstedelen af de førende og toneangivende virksomheder indenfor branchen er medlemmer af Professionel Elektronik.

Slotsholmsgade 1

DK-1216 København K

Telefon: 33746000
Fax:

København K

Stålforeningen-Foreningen af Danske Stålgrossister

Stålforeningen arbejder for bedre forhold til medlemsvirksomhederne, der leverer stål til dansk håndværk og industri. Stål i alle former, kvaliteter og dimensioner.

Islands Brygge 26,4,tv

DK-2300 København S

Telefon: 71990199
Fax:

København S

Tekniq Installatørernes Organisation

Tekniq er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen og en del af Dansk Arbejdsgiverforening. Her er vi den fjerdestørste organisation og den næststørste aktør i byggebranchen.

Paul Bergsøes Vej 6

DK-2600 Glostrup

Telefon: 43436000
Fax:

Glostrup

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution. Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

Gregersensvej 1

DK-2630 Taastrup

Telefon: 72202000
Fax: 72202019

Taastrup

Transporterhvervets Uddannelser

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler dermed fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen og dens medarbejdere. TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.

Vesterbrogade 6,D,4

DK-1620 København V

Telefon: 35878700
Fax:

København V

Transportøkonomisk Forening

TØF er en uafhængig forening, der på tværs af transportformerne er et fagligt forum, hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.

Amaliegade 33,B,2

DK-1256 København K

Telefon: 77303300
Fax: 33912217

København K

Træ- og Møbelindustrien

TMI er arbejdsgiver- og brancheforening for danske træ- og møbelvirksomheder. TMI varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser og giver rådgivning og services til medlemmerne.

H.C. Andersens Boulevard 18

DK-1553 København V

Telefon: 33773377
Fax: 33773300

København V

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej. Statsvejnettet udgør kun ca. fem procent af det samlede offentlige vejnet på knap 75.000 km, men næsten halvdelen af al trafik i Danmark bliver afviklet på statsvejene. For at sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur samarbejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder og med vejsektoren og kommunerne.

Niels Juels Gade 13

DK-1059 København K

Telefon: 72443333
Fax:

København K

VELTEK Sekretariatet

Veltek er en sammenslutning af de to tekniske brancheorganisationer VE Leverandørerne (VVS-branchen) og FAFGE, El-Branchens Leverandørforening. Veltek er i dag en af Danmarks største tekniske brancheorganisationer.

Smedeholm 13,A,1,tv

DK-2730 Herlev

Telefon: 33130804
Fax: 33930804

Herlev

Værktøjsindustrien i Danmark

FDV – Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter – er brancheforening for værktøjsfabrikanterne i Danmark. De beskæftiger sig alle med udvikling og produktion af værktøj. Branchen er leverandør af tekniske løsninger på produktionsopgaver inden for plast- og metalindustrien.

H.C. Andersens Boulevard 18

DK-1553 København V

Telefon: 33773339
Fax: 33773300

København V

Aiesec in Sweden

Vi är en ideell organisation som tillhandahåller lösningar för företag att bygga sina varumärken som arbetsgivare och attrahera talanger från 1100 universitet runt hela världen. Vi erbjuder företag etablerade i Sverige internationell kompetent arbetskraft från högskolestuderande i 91 länder.

Tegelviksgatan 40

SE-116 41 Stockholm

Telefon: 0760-483476
Fax:

Stockholm