Lenkkeri Oy
Tanttutie 1
FI-49460 Hamina
Kommune: Fredrikshamn
Region: Sydfinland
Fax: +358 (0)53453494