Lectrans-Myllys Oy
Vihnekatu 2
FI-55800 Imatra
Kommune: Imatra
Region: Sydfinland
Fax: +358 (0)54363086