Konekotka Oy
Kotkankatu 20
FI-48100 Kotka
Kommune: Kotka
Region: Sydfinland
Fax: +358 (0)52200625