Utne Hotell Drift AS
Postboks 23
NO-5779 Utne
Kommune: Ullensvang
Region: Hordaland
Telefon: +47 53666400
Fax: +47 53661089