Skipsrevyen AS
Boks 4084 Sandviken
NO-5835 Bergen
Besøgsadresse:
Skoltegrunnskaien 2
NO-5003 Bergen
Kommune: Bergen
Region: Hordaland
Telefon: +47 55197770
Fax: +47 55197780